Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ quốc tế hợp tác với Đại Học Birmingham City, Anh Quốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỆ QUỐC TẾ HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY, ANH QUỐC  NĂM HỌC 2022 – 2026 Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển

THÔNG BÁO V/v xét học bổng chương trình Cử nhân Đại học Birmingham City (Anh Quốc) niên học 2021-2025

Theo Quyết định số 2587/QĐ-BGDĐT, 2588/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13 tháng 07 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài chương trình cử

Validation for Partnership on collaborative training programmes between Hanoi Financial and Banking University and Birmingham City University

After long time with various meetings, exchanges, and discussions of leaders and educational experts between the two universities, on 11th and 12th January 2017, Birmingham City University (BCU) came to Hanoi Financial and Banking University

Chương trình Tiếng Anh Quốc Tế Viện Giáo dục Quốc tế – Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, Tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng và trở thành lợi thế trong việc tìm kiếm và phát triển sự nghiệp của

Viện Giáo dục Quốc tế, Đại học Tài chính – Ngân hàng tuyển Thực tập sinh

Viện Giáo dục Quốc tế, trực thuộc trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đang tuyển dụng vị trí Thực tập sinh như sau: Số lượng: 05 (năm) Thời gian làm việc: